تریلر استیل مخصوص حمل اسید نیتریک

تریلر حمل اسید برای حمل و نقل انواع اسیدها مانند اسید سولفوریک، کلریدریک، هیدروفلوئوریک، نیتریک و استیک که کاربردهای مختلف صنعتی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریلر تانکر اسید تولید شده جهت حمل مایع شیمیایی در صنعت حمل و نقل کاربرد دارد.