قیمت پرد شاین دار شیراز

نخل ثقل دکور شاین و مخل بیریلنت
پرده حریر از نوع شاین با نخ های سنگین و دوخت پلیسه است دکور دوخت ژورنالی و ابرویی دوخت پلیسه است همه موارد در رنگ بندی و طرح های مختلف موجود است.