هزینه زیر سازی شاسی کشی نما

زیرکار شاسی کشی نما یکی از مراحل اصلی در ساخت نمای ساختمان است و نقش بسیار مهمی در استحکام و پایداری نمای ساختمان دارد. در این مرحله، یک سیستم ارتباطی بین بدنه ساختمان و نمای خارجی ایجاد می‌شود که نما به آن متصل خواهد شد. زیرکار شامل چند مرحله اصلی است:

۱. تهیه و نصب سازه‌های پایه: ابتدا، سازه‌های پایه‌ای مانند نرده‌ها، میله‌ها یا پروفیل‌های فلزی که به عنوان سازه اصلی زیرکار استفاده می‌شوند، تهیه و نصب می‌شوند. این سازه‌ها باید با دقت و صحیح به بدنه ساختمان متصل شوند تا بارهای نما را به صورت مناسب انتقال دهند.

۲. نصب محکه‌ها و برگ‌ها: محکه‌ها (یا پروفیل‌های فلزی کوتاه) در ساختمان نصب می‌شوند تا برگ‌های نما به آنها متصل شوند. این محکه‌ها به صورت افقی در ارتفاعات مختلف از زمین نصب می‌شوند و برگ‌های نما را در موقعیت مطلوب نگه می‌دارند.

۳. نصب پوشش‌های نما: پوشش‌های نما مانند سنگ، سیمان بری، کاشی، پنل‌های فلزی و ... بر روی زیرکار نصب می‌شوند. این پوشش‌ها باید به زیرکار مناسب و به شکلی کاملاً محکم و مطابق با طرح طراحی شده متصل شوند.

۴. اتصال نما به زیرکار: نما باید به زیرکار متصل شود تا بتواند بارهای نما را به صورت مناسب تحمل کند. اتصالات ممکن است با استفاده از پیچ و مهره، جوش، یا روش‌های دیگر انجام شود. این اتصالات باید بسیار محکم و ایمن باشند.

۵. بررسی و کنترل کیفیت: در نهایت، زیرکار باید با دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که همه چیز به درستی نصب شده است و هیچ نقص یا خطایی در اجرای آن اتفاق نیفتاده است.

به طور کلی، زیرکار شاسی کشی نما نیازمند اجرای دقیق، رعایت استانداردها و مقررات مربوطه، و استفاده از مواد با کیفیت است تا نمای ساختمان بتواند به صورت مطلوب و پایدار کار کند.