آرایشگری مردانه درجه دو

دوره درجه یک یا پیشرفته مکمل دوره درجه دو می باشد که همزمان می توانید این دو رشته را در کنار هم آموزش ببینید.
برای شرکت در دوره ها با آموزشگاه آرایشگری اعتدال تماس حاصل نمایید.