کودپاش پشت تراکتوری سانتریفیوژ۴۵۰لیتری

تولیدکودپاش پشت تراکتوری سانتریفیوژ۴۵۰لیتری

کودپاش سانتریفیوژ ۲۴ ماه گارانتی کامل(قیفی پشت تراکتور)
ظرفیت ۴۵۰ و ۵۵۰ لیتری مدل پارس
عرض یا شعاع پاشش۸ متر
دارای دریچه قابل تنظیم دستی برای پاشش یکنواخت کود و بذر
سرعت دوران صفحه پران۵۴۰ دور در دقیقه
وزن خالص۱۱۰ کیلو گرم