ظرف درب دار شیشه ایبرند : آبان
جنس بدنه شیشه
جنس درب پلاستیک
درب ابی موجود