موتور دریچه گلخانه

الکتروموتور دریچه سقفی گلخانه یک قطعه مهم است که برای باز و بسته کردن دریچه‌های سقفی گلخانه استفاده می‌شود. این الکتروموتور با اتصال به سیستم کنترل هوا گلخانه، به صورت خودکار و یا دستی، دریچه‌های سقفی را باز و بسته می‌کند. این کار باعث تنظیم مقدار ورود هوا به داخل گلخانه می‌شود و به بهبود شرایط رشد گیاهان کمک می‌کند. الکتروموتور دریچه سقفی گلخانه معمولاً با انرژی الکتریکی کار می‌کند و به صورت اتوماتیک یا دستی قابل کنترل است.