فروش نهال صنوبر نیگراترکیه در کردستان

فروش نهال صنوبر نیگراترکیه در کردستان
مناسب مناطق کوهستانی ارسال سراسر کشور
صنوبر نیگرا درختی بزرگ با شاخه‌های طولانی و برگ‌های سوزنی است که باعث ایجاد یک سایه سرسبز و زیبا می‌شود. این درخت معمولاً ارتفاع بالایی دارد و در شرایط مساعد می‌تواند به ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ متر برسد.

صنوبر نیگرا به عنوان یکی از گونه‌های مهم جنگلی، از لحاظ اقتصادی و زیست‌بومی اهمیت زیادی دارد. چوب آن برای مصارف مختلفی از جمله ساخت مبلمان، ساخت و ساز، و کارهای نجاری استفاده می‌شود. همچنین، این درخت به عنوان یک درخت مقاوم به شرایط آب و هوایی خشک و خاک‌های مختلف، مناسب برای توسعه جنگل‌کاری در مناطقی با شرایط محیطی سخت مانند صنوبر نیگرا، به کار می‌رود.