قواره بر در سایزهای مختلف

یکی از راحت ترین ابزارها در برش اسلب و کاشی های سایز بزرگ قواره بر است.


قواره‌ بر ها سایزهای مشخصی دارند زیرا هر قواره سرامیک اسلب نیز سایز مشخصی دارد.