جند بیدستر

جند بیدستر یا جند بادستر و یا به قول انگلیسی زبان ها کاستوریوم ماده ای غیر سمی و به رنگ زرد تیره است که از کیسه های مخصوصی در بدن بیدستر یا همان سگ آبی اروپایی یا آمریکای شمالی بالغ که در بین مقعد و دم آن قرار دارد تهیه می شود. این ماده چرب و چسبناک است و ظاهری شبیه به روغن کرچک دارد. از جندبیدستر با عنوان گند بیدستر نیز یاد می شود. سگ آبی از مخلوط این ماده همراه با ادرار خود برای تعیین قملروی خود استفاده می کند. این ماده در بدن بیدسترهای نر و ماده یافت می شود. از جُند بیدِستر در صنایع عطرسازی، طب سنتی و گاهی به عنوان افزودنی غذایی استفاده می شود.
برای خرید جند بیدستر کلیک کنید.