هزینه نظافت و جاروکشی استخر در رشت

تطهیر گستر گیل در رشت؛ تعمیر و نگهداری انواع استخر و موتورخانه، اسیدشویی استخر و سونا و جکوزی، تعمیر دستگاه تصفیه و نظافت و جاروکشی استخر در رشت می باشد.