شعله افکن با گاز شهری

خرید شعله افکن های با گاز شهری و کپسول گاز در گیلان رشت ارسال سراسر کشور.
سالنهای مرغداری و دامداری جهت از بین بردن میکرو ارگانیسم ها در سطوح کف و دیوار و آغل ها و سایر سطوح
✅ جهت سوزاندن علفهای هرز و خشک و لانه حشرات موذی در محوطه و اطراف سالنها