فروش عمده نهال گیلاس تکدانه ارزان

این گیلاس دارای اندازه بزرگی است و بافت گوشتی دارد. در مقایسه با سایر گونه‌های گیلاس، سفتی بیشتری دارد و در مناطق کوهستانی و معتدل نیز مورد کاشت واقع می‌شود. در مقابل، گونه گیلاس خوشه‌ای به‌طور اساسی در مناطق سردسیر کشت می‌شود.