کفش ونس تمام چرم صدرصد طبیعی

کفش ونس تمام چرم صدرصد طبیعی مردانه
رویه و آستر چرم اصل و با ضمانت چرم صدرصد طبیعی

سایز ۴۰تا۴۴
زیره ترمو ترک ضد سایش و ضد لغزش...
دوردوخت
کفی داخل لژدار طبی و ضد تعریق
کفی یک سانت لژ از داخل