اجرای سنگ کاری رنگی روی دیوار

اجرای سنگ کاری دیوار در در جاده ساوه.
۴ نوع سنگ بکار برده شده
۱_سنگ پرتقالی مشهد
۲_سنگ زرد کاشان
۳_سبز قم
۴_سنگ قهوه ای دماوند
کف هم سنگ چکشی کار شده‌.
لطفا برای اجرا ی یک کار شیک با مناسب ترین قیمت با ما در تماس باشید.