نهال بادام دیرگل آذر

بادام دیرگل آذر دیرتر از بادام های معمول گل میده.
برای همین مثل سایر درختان میوه دچارسرمازدگی نمیشه یا شدت کم هست.
این نهال پوسته اصطلاحا کاغذی داره.
حساس ترین مرحله زندگی این نهال سال اول هست که در بهار به سرمای شدید و زودرس حساسه.