اسپرت چراغدار

🌺🌺🌺(شارژژژ شد )🌺🌺🌺

اسپرت چراغدار دخترانه و پسرانه
بسیار با کیفیت، رویه و زیره خارجی
چراغاش ال ای دی هست و به زودی خراب نمیشه 🌺

رنگ سرمه ای سایز ۲۳الی۲۸
رنگ سبز سایز ۲۹الی۳۴
رنگ صورتی سایز ۲۳الی۳۴


سایز ۲۳ الی ۳۴

قیمت ۴۳۰هزار 💰💰


جدول سایز 👇👇👇👇
سایز ۲۳ داخلش ۱۴/۲ سانت
سایز ۲۴ داخلش ۱۴/۸
سایز ۲۵ داخلش ۱۵/۴
سایز ۲۶ داخلش ۱۶
سایز ۲۷ داخلش ۱۶/۶
سایز ۲۸ داخلش ۱۷/۲

سایز ۲۹ داخلش ۱۷/۸ سانت
سایز ۳۰ داخلش ۱۸/۴
سایز ۳۱ داخلش ۱۹
سایز ۳۲ داخلش ۱۹/۶
سایز ۳۳ داخلش ۲۰/۲
سایز ۳۴ داخلش ۲۰/۸