الگو فلزی آلومینیوم

الگوهای فلزی آلومینیوم معمولاً به عنوان قالب‌هایی برای ساخت قطعات و قطعات مختلف در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. این الگوها معمولاً به صورت پرسی یا ریخته‌گری ساخته می‌شوند و می‌توانند به صورت ساده یا پیچیده باشند، به تناسب نوع و اندازه قطعه مورد نیاز.