قیمت و نصب بارانگیر پنجره

بارانگیر محصولی کاملا کاربردی برای جلوگیری از نفوذ آب ، برف و باران به داخل انواع ساختمان اداری، تجاری و مسکونی می باشد.