نهال گردو چندلر اذربایجان

خرید نهال گردو چندلردر خوی
خرید نهال گردو فرنوردر خوی
خرید نهال گردو لیورموردر خوی
خرید از بهترین ک بزرگ ترین تولید کننده در ایران با بهترین کیفیت با قیمت مناسب بصرفه.ارسال سراسر کشور
نمونه میوه رقم( چندلر *فرنور*لیورمور) در باغ مادری نهالستان اسدلو