گوگرد گرانولی

برای اصلاح خاک و چال کود مورد استفاده قرار میگیری
وزن بسته 25کیلو هست
جهت دریافت توضیح هات بیش در خدمتتون هستم