شناخت کاربرد مواد شیمیایی در گریم

در این دوره آموزش فرد توانایی تشخیص و تصحیح عیب های صورت، جوان سازی، پوشاندن لک ها، طراحی و گریم کودک و … را فرا خواهد گرفت. با آشنایی به آناتومی چهره، مرفولوژی، تکنیک های سایه و روشن، کرکسیون، شناخت رنگ ها و … میتوان شخصیت پردازی انجام داد.