پخش و ارسال بوته گل رز

پخش و ارسال بوته گل رز

✔️بوته گل رز اماده تحویل

✅مجموعه گلخانه ای دکتر نوربخش، تولیدکننده پایه های پیوندی و قلمه رز گلخانه ای(عضو انجمن ملی گل رز ایران )