زعفران نگین ماهور قاینات یک مثقالی

معرفی
حرف از زعفران و زرشک که به میان می آید نام قاینات پسوند آن می باشد. این بدان معناست که مهد زعفران و زرشک جهان شهر قاینات می باشد. شغل اصلی اکثر مردم قاینات کشاورزی می باشد . مزارع زعفران ،زرشک، پسته و عناب بیش لاز هر محصولی به چشم میخورد. در این بین نام زعفران قاینات یک شهرت جهانی پیدا کرده است و سالانه در فصل برداشت زعفران توریست های زیادی از کشور های مختلف به شهر قاین سفر کرده تا زعفران و روش برداشت ان را از نزدیم تماشا کنند. زعفران و زرشک انواع مختلفی دارد که این مختلف بودن نوع آن در ماهیت فرقی ندارد فقط نحوه برداشت و فراوری آن متفاوت است. انواع زعفران را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد: 1. زعفران سوپر نگین 2. زعفران نگین 3. زعفران سرگل 4. پوشال 5. دخترپیچ یا دسته 6. شکسته یا نرمه 7. ریشه یا خامه

قیمت قبل: 199,000