ملخی 60 سانت با دور2800

قیمت و خرید ملخی 60 سانت با دور2800با کیفیت بالا و قیمت مناسب در هواکش صنعتی رباط فن می باشد.