سبد باد کنک

ارتفاع ۲ متر

فایبرگلاس با شاسی فلزی

رنگ اتومبیلی