حشره کش پودری مهان

حشره کش پودری مخصوص محصولات باغی و درختان میوه