برگزاری کارگاه تخصصی زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه تخصصی زبان انگلیسی
(مکالمه محور)
با روش جدید و به روز دنیا
همراه با کتاب،کاردستی،شعر،بازی و…….
با هدف تقویت مهارت های دیداری، شنیداری کودک به صورت همزمان