دستگاه پهن کن خمیر مستطیل بر اتوماتیک

دستگاه پهن کن خمیر اتوماتیک جهت پهن کردن خمیر نان لواش به صورت یکنواخت و بدون دخالت دست انجام میگیرد. این دستگاه مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۵۰ ساخته شده و در اداره ثبت اختراعات و مالکیت های صنعتی به نام شرکت پاک اندیشان به شماره ۶۱۹۷۱ به ثبت رسیده است.


این دستگاه در نانوایی سنتی (نان لواش) مورد استفاده می باشد.