ساخت تجهیزات گلخانه

پیمانکاری و ساخت صفر تا صد گلخانه و تولید قطعات و تجهیزات گلخانه ای در تهران و سراسر کشور می باشد.