آموزش تکنیک گواش در تهران

نقاشی هنرجو گالری نقاشی نشاط آموزش تکنیک گواش در ابعاد ۵۰ در ۷۰ می باشد.
گالری نشاط واقع در تهران، شهرک ولیعصر برگذار کننده انواع کلاس های نقاشی و آموزش دهنده انواع تکنیک های نقاشی مانند گواش، رنگ روغن، سیاه قلم، آبرنگ و مدادرنگی می باشد.