location-mark شهر خود را انتخاب کنید

خرید تایمر دیجیتال تک کانالهر

این شیر برای آبیاری تحت فشار در فضاهای سبز شهری، منازل و پاسیوها طراحی و ساخته شده است. استفاده از آن در مصارف صنعتی یا در ارتباط با مواد شیمیایی توصیه نمی‌شود. این شیر دو روش آبیاری دستی و اتوماتیک را ارائه می‌دهد. در حالت اتوماتیک، شما می‌توانید با برنامه‌ریزی هفتگی تا ۱۵ ترکیب از روزهای هفته را با حداکثر ۸ بار آبیاری در روز انتخاب کنید.