نصب اسپلیت هایسنس با گارانتی شرکتی

لوازم همراه ما میباشد و دستگاه گارانتی میشود داخل دستگا لوازم جانبی ندارد.