خانه حیاط دار جهت سرمایه گذاری

خانه حیاط دار روستائی


📍کدوسرا
🌏7000متر زمین
🏡80متر بنا


کد ملک:2221
❇️ 1000مسکونی
❇️6000متر الیزار
❇️دارای امتیازات
❇️موقعیتی مناسب
————————————————