درمان نوین زخم در قائمشهر

■مرکز خدمات پرستاری آوای سلامت در قائمشهر .

■ استفاده از جدیدترین روش‌های نوین درمان زخم بستر و زخم دیابتی، توسط تیم حرفه ای و مجرب، زخم‌های بیماران عزیز را به طور قطعی و تضمینی درمان خواهد کرد .

■رو‌ش‌های نوین درمان زخم بستر و زخم دیابتی

■درمان با اکسیژن پرفشار

با اکسیژن موضعی

لارو درمانی

به روش prp

پانسمان های نوین زخم

کاربرد سلول های بنیادی Mesenchymal

وکیوم تراپی باایجاد فشار منفی دربافت منطقه زخم

لیزر تراپی با تحریک بافت سازی

پلاسمای غنی شده از پلاکت خود فرد

اوزون تراپی با استفاده از اوزون (اکسیژن سه ظرفیتی


دریافت مشاوره تماس با شماره موجود در سایت