نهال گردو فرنور فرانسه

نهال گردو فرنور یکی از پرفروش ترین و جدید ترین نهال های گردو محسوب می شود. گردوی فرنور نیمه راست و کوتاه است. میوه پربازده ای دارد. 80تا 90 کیلو محصول این درخت است. گردو فرنور فرانسه دیرگل وبسیار به سرما مقاوم وارتفاع کاشت از 1200تا2000مترازسطح دریا. برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت نهالستان قنبری دریکنده تماس حاصل فرمایید.