تخلیه ترانس پست برق به وزن ۶۲ تن

تخلیه ترانس پست برق به وزن ۶۲ تن یک عملیات جدی و پیچیده است. این مراحل ممکن است شامل استفاده از وسایل حمل و جابجایی مخصوص، مانند جرثقیل‌های بزرگ، و همچنین برنامه‌ریزی دقیق برای جابه‌جایی ترانس با توجه به وزن و ابعاد آن باشد. همچنین ایمنی کارکنان و حفاظت از تجهیزات برقی در طول این فرآیند بسیار حیاتی است.