تراورتن تکاب، سنگ نما

ارزانسرای سنگ تک؛ تراورتن عسلی تکاب، فقط ۲۰۰/۰۰۰ تومان!