کتونی کودک اسپرت نایک

اسپرت نایک رویه بافت و جنس زیره پیو و کفی طبی بسیار سبک کیفیت تضمینی 🌺 رنگ طوسی و مشکی سایز ۳۲الی۳۷ شارژشد 🌺 سایز ۲۶الی۳۷ قیمت ۳۵۰هزار 💰💰 جدول سایز 👇👇 سایز ۲۶ داخلش ۱۵/۸ سانت سایز ۲۷ داخلش ۱۶/۴ سایز ۲۸ داخلش ۱۷ سایز ۲۹ داخلش ۱۷/۶ سایز ۳۰ داخلش ۱۸/۲ سایز ۳۱ داخلش ۱۸/۸ سایز ۳۲ داخلش ۱۹/۴سانت سایز ۳۳ داخلش ۲۰ سایز ۳۴ داخلش ۲۰/۶ سایز ۳۵ داخلش ۲۱/۲ سایز ۳۶ داخلش ۲۱/۸ سایز ۳۷ داخلش ۲۲/۴