آموزش تکنیک نقاشی روی سفال

تهران ،شهرک ولیعصر کار هنرجو
تکنیک نقاشی روی سفال با گواش طرح رو روی سفال کشیده کار راسنباده میزنیم تا زبری سفال گرفته شود بعد با گواش رنگ آمیزی کرده بعد از اتمام کار کیلر زده تامقاوم تر شود.
گالری نقاشی نشاط در تهران؛ آموزش هنرهای تجسمی درتمامی رشته ها وبرای تمامی سنین، طراحی زنده، طراحی مقدماتی، طراحی پیشرفته، چهره، سیاه قلم، رنگ روغن، پاستل گچی،پاستل روغنی، مدادرنگی، گواش می باشد.