پاپریکا آسیاب کرده

پاپریکا از آسیاب نمودن خلال خشک شده فلفل دلمه استحصال می شود که منبع غنی ویتامین های A و B۶ و C و انتی اکسیدان می باشد که مانع فعالیت رادیکال های آزاد در بدن می شود رادیکال های آزاد عامل اصلی بروز سرطان در بدن می باشد.