تعمیر یخچال ساید دوو

یخچال سایددوو.علت خرابی نشت درلوله بدنه.رفع صحیح عیب مسدودکردن لوله بدنه ونصب رادیاتورکمکی برای بهترخنک شدن موتور دستگاه