قیمت روغن ترمز آبی و زرد در اردبیل

روغن ترمز به دو نوع آبی و زرد تقسیم می‌شود، که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

روغن ترمز آبی:

ترکیبات: روغن ترمز آبی بیشتر از گلیکول‌های اتری با مرکبات پایین تر است.
ویژگی‌ها: این نوع روغن ترمز دارای نقطه جوش بالاتری نسبت به روغن ترمز زرد است و مناسب برای سیستم‌های ترمز ضد قفل (ABS) است.
کاربردها: به دلیل ویژگی‌هایش، روغن ترمز آبی عمدتاً برای خودروهایی با سیستم ترمز پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روغن ترمز زرد:

ترکیبات: این نوع روغن ترمز بیشتر از گلیکول پلی اتر با مرکبات پایین تر تشکیل شده است.
ویژگی‌ها: روغن ترمز زرد نقطه جوش پایین‌تری نسبت به روغن ترمز آبی دارد و در شرایط استفاده عادی کاربرد دارد.
کاربردها: بیشتر برای خودروهایی با سیستم ترمز عادی (بدون ABS) استفاده می‌شود.