ترمووود نما (ایرانی)پروژه مهرشهر کرج

سکوی نشیمن ۳۶۰ درجه دور درخت یوکای ۷۰ ساله با ترمووود ایرانی پروژه مهرشهر کرج