گیاه زرشک‌ مینیاتور طلایی

گیاه زرشک‌ مینیاتور طلایی زرشک زینتی درختچه ای بسیار مقاوم به سرما و گرماست