فنجان دسته دار کارسین

جنس : بلور ایرانی
بسته بندی ۶ عددی