قیمت تابلو برق کنتور ریلی

"تابلو برق" به یک سیستم یا صفحه برق اطلاق می‌شود که در آن اجزاء الکتریکی نظیر قطعات توزیع برق، تجهیزات حفاظت، کنترل و سوئیچ‌های مختلف جهت مدیریت و توزیع برق یک سیستم یا یک ساختمان قرار دارند. این تابلوها معمولاً به منظور سازماندهی و کنترل منابع برق در یک مکان خاص طراحی شده‌اند.
با بهترین متریال
پارس فانال شیل ایران
سیم هادی هدایت