اجرای سنگ لاشه آتشکده

با سنگ لاشه ورقه ای بهترین و زیباترین آتشدان یا جای کباب پز آتشکده را نیز می سازیم . سنگ مالون شیرمحمدی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران امروز حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ مالون سنگ های لاشه ورقه ای.