دایره ۴۰ رج ۱/۵×۱/۵ سرمه ای

بافت خوی با نخ مرینوس
خرید و فروش فرش های دستباف با بالاترین کیفیت از تولید کننده به مصرف کننده، به صورت نقد و اقساط با تضمین در فرش ماهی خوی محمدزاده در خوی می باشد.