طراحی و اجرای سازه صنعتی

سازه صنعتی پایه لوله با ارتفاع ۵ متر

همانگونه که از نام این گلخانه مشخص است، تمامی مراحل راه‌ اندازی گلخانه صنعتی براساس قوانین خاص و با استفاده از تجهیزات مدرن پیش می ‌رود. در گلخانه صنعتی، علم کشاورزی با تکنولوژی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا متخصصان و کشاورزان بتوانند بهترین محصولات گلخانه ای  را با کمترین اتلاف انرژی در اختیار بشر قرار دهند.